Our Clients

Contact Us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

How long does it takes to we get back to you

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Add anything here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Research

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

(insert contact form here)

LAtest NEws

ทำความรู้จักกับ ตู้แร็ค

ทำความรู้จักกับ ตู้แร็ค ตู้แร็คหรือ “Rack” ในคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศคือโครงสร้างหรือตัวเฟรมเวิร์กที่ใช้ในการจัดเรียงและติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบแน่นๆ ที่สำคัญสำหรับการให้บริการและบริหารจัดการเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กรหรือศูนย์ข้อมูล ตู้แร็คมักถูกใช้ในสภาพแวดล้อมที่ต้องการการจัดระเบียบและการรักษาความเรียบร้อยของอุปกรณ์เน็ตเวิร์ก เซิร์ฟเวอร์ สายสื่อสาร และอุปกรณ์เครื่องมืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ นี่คือบางคุณสมบัติและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับตู้แร็ค: ขนาดและมิติ: ตู้แร็คมีขนาดและมิติที่คงที่ตายตัว เพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้งในพื้นที่ที่มีพื้นที่จำกัด [...]