ข้อดี ข้อเสีย ตู้ server rack

ตู้?server rack ข้อดี คือระบายความร้อนได้ดีกว่า ตุ้แบบ close rack เพราะ ประตู้บานหน้า และ ประตูบานหลัง มีการเจาะรูรังผึ้ง เพื่อทำการระบายความร้อน ทำให้มีราคาแพงกว่า แต่ วัสดุทำตู้ยังเป็นเหล็ก ทำให้ยังระบายความร้อนไม่เท่าตู้แบบ curve rack ทีทำได้ดีที่สุด

 

Comments are closed.

+