อุปกรณ์เสริมในตู้แร็คมีอะไรบ้าง

ตู้ rack ไม่ว่าจะเป็น wall rack , open rack, curve rack, server rack, curve rack หรืออื่นๆ จะแยกขาย ระหว่างอุปกรณ์ และ ตัวตู้ เพราะบางคนลูกค้าอาจไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ด้วย เช่นถาดรอง แต่ถ้า server หรือ swich hub ของท่านมีที่เกี่ยวยกับเสาตู้ rack ก็ไม่จะเป็นต้องซื้อถาดรองไปครับ

หรือว่า ท่านวางตู้ในห้องที่เย็นมากพอ และท่านเน้นที่ความสะดวก ป้องกันฝุ่นก็ไม่จะเป็นต้องติดพัดลมระบายอากาศ ก็ได้ครับ

อุปกรณ์ทีใช้ในตู้แร็คจริงๆมีหลากหลายแต่ที่แน่ๆ และใชบ่อยๆก็จะเป็นพวก พัดลม รางไฟ ถาดรองอุปกรณ์ ครับ

Comments are closed.

+