Close RACK AND SERVER RACK

คุณลักษณะของ 19? High Quality Export Rack (Close Rack)

การออกแบบ?:?19? High Quality Export Rack (Close Rack) ถูกออกแบบและผลิตเป็นแบบ Modular?knock ? down เพื่อความสะดวกในการถอดแยก และประกอบ

วัสดุ??:?ผลิตจากเหล็ก Electro ? Galvanized ความหนา 1.5 mm. ซึ่งมีความแข็งแรง และป้องกัน
สนิม 100%

เสายึดอุปกรณ์?:?ผลิตจากเหล็ก Electro ? Galvanized ความหนา 2 mm. ซึ่งมีความแข็งแรง และป้องกัน???? สนิม 100% สามารถปรับระยะการติดตั้งตามแนวลึกของตู้ได้

ฐาน??:?ฐานตู้มีความหนา 2 mm. และฐานล้อมีความหนา 3 mm. ผลิตจากเหล็ก Electro ?
Galvanized ซึ่งมีความแข็งแรง และป้องกันสนิม 100%

หลังคา??:?สามารถติดตั้งพัดลมได้ 1-6 ตัว (1x4?,2x4?,3x4?) หรือสามารถเปลี่ยนเป็นช่องเข้าสายได้
และออกแบบเป็นหลังคายกสูงได้ (กรณีสั่งทำพิเศษ)

ชุดหลอดไฟ?:?สามารถติดตั้งหลอดไฟ PL 7 w. และ limit switch ซึ่งไฟจะเปิด ? ปิด โดยอัตโนมัติเมื่อ
เปิด ? ปิดประตู (กรณีสั่งทำพิเศษ)

ประตูหน้า?:?บริเวณส่วนกลางเป็น Plastic Acrylic สีชา ความหนา 5 mm. น้ำหนักเบา มีขอบยาง?ป้องกันฝุ่นโดยรอบขอบประตู ประตูหน้าสามารถติดตั้งให้เปิดปิดได้ทั้งด้านซ้ายหรือ???? ด้านขวาด้วยบานพับอลูมิเนียมที่แข็งแรง และมีกุญแจแบบ Turn Lock เพื่อความปลอดภัย

ประตูหลัง?:?บริเวณส่วนล่างมีช่องระบายอากาศและแผ่นกันฝุ่น (Dust ? proof filter) พร้อมยางกันฝุ่น
รอบ ขอบประตู ประตูหลังสามารถติดตั้งให้เปิดปิดได้ทั้งด้านซ้ายหรือด้านขวาด้วยบาน???? พับอลูมิเนียมที่แข็งแรงและมีกุญแจแบบ Push Lock เพื่อความปลอดภัย

พื้นตู้ด้านใน?:?ด้านล่างภายในตู้มีช่องสำหรับเข้าสายพร้อมแผ่นปิดสามารถปรับระยะได้สำหรับป้องกัน
สัตว์เข้าไปในตู้ สามารถติดตั้งพัดลมเพิ่มเติม (กรณีสั่งทำพิเศษ)

ฝาข้าง??:?มีกุญแจแบบ Turn Lock 2 ตัว เพื่อความปลอดภัย ซึ่งสะดวกสบายต่อการบำรุงรักษา

บานพับ??:?ทั้งประตูหน้า และประตูหลังเป็นบานพับสีดำทำจากอลูมิเนียม เพื่อความแข็งแรง และ
ป้องกันสนิม 100%

ขาปรับระดับ?:?มี 4 ตัว ซึ่งง่ายต่อการปรับระดับความสูงได้ตามความต้องการ

ล้อ??:?มี 4 ล้อ ทำจาก Nylon Six สีขาว สามารถหมุนได้ 360 องศา และรับน้ำหนักได้ล้อละ 100
กิโลกรัม

ระบบกราวน์?:?ทุกชิ้นส่วนเชื่อต่อถึงกัน ด้วยชุดสาย Earth cable kit.

สี??:?เป็นสีทูโทน (สีขาวและสีเทาดำ) แบบ powder epoxy โดยใช้ระบบ Electro ? Static เพื่อ
ความแข็งแรงทนทาน

อุปกรณ์ประกอบ?:?จัดส่งถึงลูกค้าพร้อมชุดน็อต M6, Cage nuts และแหวนพลาสติก
มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์?: เทียบเท่ามาตรฐาน ANIS/EIA ? 310D ? 1992 (Rev.EIA ? 310 ? C), IEC 60297 ????? ? 1, IEC 60297 ? 2, BS 5954 : Part 2, DIN 41494

มาตรฐานโรงงาน?:?ISO 9001 : 2000

 

FAR : 19?? Perforation Export Server Rack
คุณลักษณะของ FAR : 19? Perforation Export Server Rack

การออกแบบ?: FAR : 19? Perforation Export Server Rack ถูกออกแบบและผลิตเป็นแบบ Modular?knock ? down เพื่อความสะดวกในการถอดแยก และประกอบ

วัสดุ??: ผลิตจากเหล็ก Electro ? Galvanized ความหนา 1.5 mm. ซึ่งมีความแข็งแรง และป้องกันสนิม 100%

เสายึดอุปกรณ์?: ผลิตจากเหล็ก Electro ? Galvanized ความหนา 2 mm. ซึ่งมีความแข็งแรง และป้องกัน???? สนิม 100% สามารถปรับระยะการติดตั้งตามแนวลึกของตู้ได้

ฐาน??: ฐานตู้มีความหนา 2 mm. และฐานล้อมีความหนา 3 mm. ผลิตจากเหล็ก Electro ??Galvanized ซึ่งมีความแข็งแรง และป้องกันสนิม 100%

หลังคา??: สามารถติดตั้งพัดลมได้ 1-6 ตัว (1x4?,2x4?,3x4?) สามารถเปลี่ยนเป็นช่องเข้าสาย หรือถูกออกแบบเป็นหลังคายกสูงพร้อมช่องระบายอากาศแบบ Capsule (กรณีสั่งทำพิเศษ)

ชุดหลอดไฟ?: สามารถติดตั้งหลอดไฟ PL 7 w. และ limit switch ซึ่งไฟจะเปิด ? ปิด โดยอัตโนมัติเมื่อ?เปิด ? ปิดประตู (กรณีสั่งทำพิเศษ)

ประตูหน้า?: บริเวณส่วนกลางเป็น Plastic Acrylic สีชา ความหนา 5 mm. หรือกระจกนิรภัย ความหนา?5 mm. มีขอบยางโดยรอบขอบประตู มีรูระบายอากาศแบบ Capsule ด้านข้างทั้ง 2 ข้าง???? ของขอบประตูแนวตั้ง พร้อมกุญแจแบบ Turn Lock และบานพับอลูมิเนียมเพื่อความ????? ปลอดภัย สามารถติดตั้งให้เปิดปิดได้ทั้งด้านซ้ายหรือด้านขวา

ประตูหลัง?: ถูกออกแบบเป็นช่องระบายแบบ Capsule ทั้งฝา พร้อมกุญแจแบบ Turn Lock และบานพับอลูมิเนียมเพื่อความปลอดภัย สามารถติดตั้งให้เปิดปิดได้ทั้งด้านซ้ายหรือด้านขวา

พื้นตู้ด้านใน?: ด้านล่างภายในตู้มีช่องสำหรับเข้าสายพร้อมแผ่นปิดสามารถปรับระยะได้สำหรับ ป้องกันสัตว์เข้าไปในตู้ สามารถติดตั้งพัดลมเพิ่มเติม (กรณีสั่งทำพิเศษ)

ฝาข้าง??: มีกุญแจแบบ Turn Lock 2 ตัว ซึ่งสะดวกสบายต่อการบำรุงรักษา

บานพับ??: ทั้งประตูหน้า และประตูหลังเป็นบานพับสีดำทำจากอลูมิเนียม เพื่อความแข็งแรง และป้องกันสนิม 100%

ขาปรับระดับ?: มี 4 ตัว ซึ่งง่ายต่อการปรับระดับความสูงได้ตามความต้องการ

ล้อ??: มี 4 ล้อ ทำจาก Nylon Six สีขาว สามารถหมุนได้ 360 องศา และรับน้ำหนักได้ล้อละ 100?กิโลกรัม

ระบบกราวน์?: ทุกชิ้นส่วนเชื่อต่อถึงกัน ด้วยชุดสาย Earth cable kit.

สี??: เป็นสีทูโทน (สีขาวและสีเทาดำ) แบบ powder epoxy โดยใช้ระบบ Electro ? Static เพื่อความแข็งแรงทนทาน

อุปกรณ์ประกอบ ?: จัดส่งถึงลูกค้าพร้อมชุดน็อต M6, Cage nuts และแหวนพลาสติก

+