Portfolio Category: SERVER RACK

Close RACK AND SERVER RACK

คุณลักษณะของ 19? High Quality Export Rack (Close Rack) การออกแบบ?:?19? High Quality Export Rack (Close Rack) ถูกออกแบบและผลิตเป็นแบบ Modular?knock ? down เพื่อความสะดวกในการถอดแยก และประกอบ วัสดุ??:?ผลิตจากเหล็ก Electro ? Galvanized ความหนา 1.5 mm. ซึ่งมีความแข็งแรง และป้องกัน สนิม 100% เสายึดอุปกรณ์?:?ผลิตจากเหล็ก Electro ? Galvanized ความหนา 2 mm. ซึ่งมีความแข็งแรง และป้องกัน???? สนิม 100% สามารถปรับระยะการติดตั้งตามแนวลึกของตู้ได้ ฐาน??:?ฐานตู้มีความหนา 2 mm. และฐานล้อมีความหนา 3 mm. ผลิตจากเหล็ก Electro ? Galvanized ซึ่งมีความแข็งแรง…
อ่านต่อ

CURVE RACK AND SERVER RACK

19" Curve Rack CURVE : 19? High Perforation Export Server Rack คุณลักษณะของ CURVE : 19? High Perforation Export Server Rack การออกแบบ?: CURVE : 19? High Perforation Export Server Rack ถูกออกแบบและผลิตเป็นแบบ?Modular knock-down เพื่อความสะดวกในการถอด? และแยกประกอบ วัสดุ??: ผลิตจากเหล็ก Electro-Galvanized ซึ่งมีความแข็งแรง และป้องกันสนิม 100% เสายึดอุปกรณ์?: ผลิตจากเหล็ก Electro ? Galvanized ความหนา 2.0 mm. ซึ่งมีความแข็งแรง และป้องกันสนิม 100% สามารถปรับระยะการติดตั้งตามแนวลึกของตู้ได้ โดยไม่ต้องถอดฝาข้างของ???? ตู้ ฐาน??: ฐานตู้ความหนา…
อ่านต่อ

SERVER RACK 45u 60*100

FAR : 19?? Perforation Export Server Rack คุณลักษณะของ FAR : 19? Perforation Export Server Rack การออกแบบ?: FAR : 19? Perforation Export Server Rack ถูกออกแบบและผลิตเป็นแบบ Modular?knock ? down เพื่อความสะดวกในการถอดแยก และประกอบ วัสดุ??: ผลิตจากเหล็ก Electro ? Galvanized ความหนา 1.5 mm. ซึ่งมีความแข็งแรง และป้องกันสนิม 100% เสายึดอุปกรณ์?: ผลิตจากเหล็ก Electro ? Galvanized ความหนา 2 mm. ซึ่งมีความแข็งแรง และป้องกัน???? สนิม 100% สามารถปรับระยะการติดตั้งตามแนวลึกของตู้ได้ ฐาน??: ฐานตู้มีความหนา…
อ่านต่อ

SERVER RACK 42U 60*60

FAR : 19?? Perforation Export Server Rack คุณลักษณะของ FAR : 19? Perforation Export Server Rack การออกแบบ?: FAR : 19? Perforation Export Server Rack ถูกออกแบบและผลิตเป็นแบบ Modular?knock ? down เพื่อความสะดวกในการถอดแยก และประกอบ วัสดุ??: ผลิตจากเหล็ก Electro ? Galvanized ความหนา 1.5 mm. ซึ่งมีความแข็งแรง และป้องกันสนิม 100% เสายึดอุปกรณ์?: ผลิตจากเหล็ก Electro ? Galvanized ความหนา 2 mm. ซึ่งมีความแข็งแรง และป้องกัน???? สนิม 100% สามารถปรับระยะการติดตั้งตามแนวลึกของตู้ได้ ฐาน??: ฐานตู้มีความหนา…
อ่านต่อ

+