คุณลักษณะของ 19? High Quality Export Rack (Close Rack)

การออกแบบ?: 19? High Quality Export Rack (Close Rack) ถูกออกแบบและผลิตเป็นแบบ Modular?knock ? down เพื่อความสะดวกในการถอดแยก และประกอบ

วัสดุ??: ผลิตจากเหล็ก Electro ? Galvanized ความหนา 1.5 mm. ซึ่งมีความแข็งแรง และป้องกัน
สนิม 100%

เสายึดอุปกรณ์?: ผลิตจากเหล็ก Electro ? Galvanized ความหนา 2 mm. ซึ่งมีความแข็งแรง และป้องกัน???? สนิม 100% สามารถปรับระยะการติดตั้งตามแนวลึกของตู้ได้

ฐาน??: ฐานตู้มีความหนา 2 mm. และฐานล้อมีความหนา 3 mm. ผลิตจากเหล็ก Electro ?
Galvanized ซึ่งมีความแข็งแรง และป้องกันสนิม 100%

หลังคา??: สามารถติดตั้งพัดลมได้ 1-6 ตัว (1x4?,2x4?,3x4?) หรือสามารถเปลี่ยนเป็นช่องเข้าสายได้
และออกแบบเป็นหลังคายกสูงได้ (กรณีสั่งทำพิเศษ)

ชุดหลอดไฟ?: สามารถติดตั้งหลอดไฟ PL 7 w. และ limit switch ซึ่งไฟจะเปิด ? ปิด โดยอัตโนมัติเมื่อ
เปิด ? ปิดประตู (กรณีสั่งทำพิเศษ)

+