ซื้อสินค้า ตู้ RACK แล้วลืม อุปกรณ์ ตู้rack บางอย่างก็สามารถสั่งซื้อเพิ่มได้ไม่มีค่าขนส่งด้วย

เยี่ยมมากจริงๆครับ

เอ ไอ ที,

+