ความแข็งแรงของตู้แร็ค

ความแข็งแรงของตู้แร็ค (หรือ Rack Cabinet) จะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยที่สำคัญ เพื่อให้คุณสามารถใช้ตู้แร็คในการเก็บอุปกรณ์และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่แตกต่างกันได้อย่างปลอดภัย ดังนี้:

 1. วัสดุ: วัสดุที่ใช้ในการสร้างตู้แร็คมีผลกับความแข็งแรง ตู้แร็คที่ทำจากเหล็กชนิดหนึ่งหรือวัสดุที่แข็งแรงมากจะมีความทนทานมากขึ้น และสามารถรับน้ำหนักของอุปกรณ์ได้มากขึ้น
 2. การติดตั้ง: การติดตั้งตู้แร็คอย่างถูกต้องและมีความแน่นอนมีผลต่อความแข็งแรงของตู้แร็ค การติดตั้งให้สวมใส่อุปกรณ์อย่างแน่นหนาและแน่นอน และใช้การยึดเกาะที่แข็งแรง
 3. น้ำหนักของอุปกรณ์: น้ำหนักของอุปกรณ์ที่คุณจะวางในตู้แร็คมีผลต่อความแข็งแรง ตรวจสอบน้ำหนักของอุปกรณ์และความสามารถของตู้แร็คในการรองรับน้ำหนักนี้
 4. ระบบระบายความร้อน: การควบคุมความร้อนภายในตู้แร็คเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากความร้อนสามารถทำให้วัสดุยืดตัวและทรุดตัวได้ ดังนั้นควรใช้ระบบระบายความร้อนอย่างเหมาะสมในตู้แร็คของคุณ
 5. ความคงทนทาน: ตู้แร็คควรมีความคงทนทานในกรณีของการสั่นสะเทือนหรือภัยธรรมชาติ เช่น การดินสั่นหรือน้ำท่วม
 6. ความแข็งแรงต่อการเข้ารหัส: หากคุณมีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลที่สำคัญในตู้แร็ค ความแข็งแรงต่อการเข้ารหัสและความปลอดภัยอื่น ๆ จะเป็นสิ่งสำคัญ

เมื่อคุณเลือกตู้แร็คให้คำนึงถึงความแข็งแรงและความเหมาะสมสำหรับการใช้งานของคุณ และอย่าละเลยปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจมีผลต่อความเข้ากันได้และความปลอดภัยของระบบของคุณในอนาคต

ความแข็งแรงของตู้แร็ค

ส่งตู้แร็คฟรีในกทม
ตู้แร็ค บริการจัดส่งในเขตกรุงเทพมหานคร หรือปริมณทล ทีมีเบอร์โทรศัพท์บ้านขึั้นต้นด้วย 02 สำหรับลูกค้าในต่างจังหวัดหรือเขตอื่น สามารถจัดส่งที่่ขนส่งที่ลูกค้าต้องการได้เลยคะ.

สอบถามราคาตู้แร็ค
สนใจขอใบเสนอราคา สอบถามราคาได้หลากหลายช่องทางทั้ง โทร 02-108-6808 , 093-265-1555 LINE ID : @RAKCTHAI หรือ sales@rackwell.com .

บริการตู้แร็คหลากหลาย
บริการสินค้าหลากหลายรุ่น ทั้ง Close Rack, Server Rack, Wall Rack, Curver Rack, Open Rack และ Cabinet Rack ราคาโรงงาน คุณภาพส่งออก ทุกรับ 6u 9u 12u 27u 36u 42u 45u!

 

The strength of a rack cabinet depends on several important factors to ensure it can safely store equipment and electronics of different kinds:

 1. Material: The material used to build the rack cabinet plays a crucial role in its strength. Cabinets made of steel or other sturdy materials tend to be more durable and capable of supporting heavier equipment.
 2. Installation: Proper installation is essential for the strength of a rack cabinet. It should be securely anchored and installed in a stable manner. Use strong fasteners and mounting hardware.
 3. Weight of equipment: The weight of the equipment you plan to place in the rack affects its overall strength. Make sure to check the weight capacity of the cabinet and ensure it can handle the weight of your equipment.
 4. Heat dissipation: Controlling the heat inside the rack cabinet is vital because excess heat can cause materials to expand and contract. Ensure that your cabinet has proper ventilation and cooling systems to dissipate heat effectively.
 5. Durability: The cabinet should be built to withstand potential shocks or natural disasters like earthquakes or flooding, depending on your location and needs.
 6. Security: If you need to store critical data or sensitive equipment in the rack, consider the cabinet’s strength against tampering and security measures like locking mechanisms.

When selecting a rack cabinet, consider its strength and suitability for your specific use case while not overlooking factors that might affect compatibility and safety in the future.