Monthly Archives: February 2023

ตู้ Rack 6u มีขนาดเท่าไร

ตู้ wall rack

ตู้ Rack 6u มีขนาดเท่าไร ตู้ Rack 6U มีขนาดสูงประมาณ 26.4 นิ้ว (66.04 เซนติเมตร) และความลึกประมาณ 18 นิ้ว (45.72 เซนติเมตร) โดยทั่วไปแล้ว ส่วนความกว้างของตู้ Rack 6U จะขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและโมเดลของตู้ Rack โดยทั่วไปจะอยู่ระหว่าง 19 นิ้ว (48.26 เซนติเมตร) ถึง 23 นิ้ว (58.42 เซนติเมตร) โดยจะมีชื่อเรียกว่า Wall Rack เพราะเป็นตู้ขนาดเล็ก เหมาะแก่การใส่อุปกรณ์ จำนวนไม่มาก โดยจะมีออุปกรณ์เสริม คือ ถาดรองอุปกรณ์ ขนาดเล็ก และ มี พัดลม หรือจะมีการซื้อ รางไฟ เสริมก็ได้เช่นกัน ตู้ WALL RACK 9U ความลึก 40 […]