Monthly Archives: April 2023

ตู้ Rack คือ อะไรไม่อ่านพลาดอย่างแรง

ตู้ Rack เป็น ตู้เก็บอุปกรณ์  Network ตู้ Rack คือ อะไรไม่อ่านพลาดอย่างแรง ตู้ rack คือ อะไร *—–  ตู้ Rack  ปกติคือ ตู้สำหรับเก็บอุปกรณ์ Server Computer และ อุปกรณ์ Network ต่างๆ รวมถึงสายสัญญาณ (Network Cable) เอาไว้ข้างในเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บอุปกรณ์และการบริหารจัดการสายสัญญาณ ซึ่งตู้ Rack จะแบ่งเป็นชั้นๆ มีหน่วยความสูงเรียกว่า U (อ่านว่า ยู) เช่น ตู้ Rack แบบติดผนัง หรือจะเอาไปวางบนตุ้หรือชั้นวางก็ได้เช่นกัน จะมีขนาดตั้งแต่ 6U, 9U, 12U, หรือตู้ Rack แบบตั้งพื้นคือมีขนาดหลากหลายให้เลือก 15U, 27U, 36U, 39U, 42U, 45U (1U = 4.445 ซ.ม.หรือ 1.778 นิ้ว) และ ความกว้างเป็นนิ้ว เช่น Rack 19 นิ้ว เป็นต้น ตู้ Rack คือ อะไรไม่อ่านพลาดอย่างแรง โดยจะแบ่งตู้แร็ค ออกแบบได้ตามการระบายความร้อน เช่น  Close Rack ประตู […]