Monthly Archives: June 2023

ทำความรู้จักกับตู้แร็ค

ตู้ wall rack

ทำความรู้จักกับตู้แร็ค ตู้แร็ค (Rack cabinet) เป็นโครงสร้างหรือเฟรมที่ใช้ในการเก็บรักษาและจัดเก็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ อย่างเช่นเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย อุปกรณ์เกตเวย์ สวิตช์เครือข่าย อุปกรณ์ไอที และอื่น ๆ ภายในพื้นที่จำกัดที่มีขนาดมาตรฐาน ซึ่งช่วยให้การจัดเก็บและการบริหารจัดการอุปกรณ์เป็นไปอย่างมีระเบียบ นอกจากนี้ยังช่วยในการรักษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพของระบบด้วยการจัดการสายและการระบายความร้อน ตู้แร็คมักมีลักษณะกล่องปิดด้วยมิติของความกว้าง ความสูง และความลึกที่เหมาะสมกับการรองรับอุปกรณ์ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งมีขนาดมาตรฐานที่ใช้งานอย่างแพร่หลาย หน่วย Rack Unit (U) ใช้ในการบอกความสูงของตู้แร็ค โดยหน่วย Rack Unit หนึ่งคือความสูงประมาณ 1.75 นิ้ว (4.45 เซนติเมตร) ซึ่งช่วยให้สามารถรับอุปกรณ์ในขนาดที่ต้องการติดตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในตู้แร็คจะมีรางวางอุปกรณ์ (Rack rails) ซึ่งเป็นช่องรองรับอุปกรณ์แต่ละชิ้น ส่วนในรูปแบบแผงรองรับ (fixed shelf) หรือรูปแบบแผงรองรับที่สามารถปรับตั้งความสูงได้ (adjustable shelf) สามารถนำมาใช้ในการวางอุปกรณ์ให้เหมาะสม การใช้ตู้แร็คช่วยให้ง่ายต่อการจัดเก็บอุปกรณ์ได้อย่างเรียบร้อยและเป็นระเบียบ มีประสิทธิภาพในการระบายความร้อน และช่วยในการจัดการสายและสายเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้อย่างเรียบร้อย นอกจากนี้ยังช่วยให้การบำรุงรักษาและการบริหารจัดการอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบเป็นไปอย่างง่ายดายเช่นกัน   A Rack cabinet, or simply […]

10 ประโยชน์ของตู้แร็ค

ตู้ rack 6u

10 ประโยชน์ของตู้แร็ค ตู้แร็ค (Rack cabinet) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บรักษาและป้องกันอุปกรณ์เครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม นอกจากการจัดเก็บอุปกรณ์ไว้ในตู้แร็คแล้ว ยังมีประโยชน์อื่น ๆ ที่มาพร้อมกับการใช้งานตู้แร็คด้วยดังนี้: ความปลอดภัย: ตู้แร็คช่วยปกป้องอุปกรณ์เครือข่ายจากการเข้าถึงที่ไม่เหมาะสม มีระบบล็อกและกุญแจเพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติม เพื่อป้องกันการแทรกแซงและการขโมยข้อมูลสำคัญ การจัดระเบียบอุปกรณ์: ตู้แร็คช่วยในการจัดระเบียบอุปกรณ์เครือข่าย ทำให้ง่ายต่อการติดตั้งและการบำรุงรักษา และช่วยลดการสับสนในการตรวจสอบอุปกรณ์และการเชื่อมต่อ การระบายความร้อน: ตู้แร็คมีระบบการระบายความร้อนที่ถูกออกแบบให้เหมาะสม เช่น ระบบระบายความร้อนด้วยพัดลมหรือการระบายความร้อนด้วยน้ำหรือโซลูชันอื่น ๆ เพื่อป้องกันการระบายความร้อนที่ไม่เพียงพอซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ การบริหารจัดการสายและเส้นใย: ตู้แร็คช่วยในการจัดการสายและเส้นใยเครือข่าย ทำให้ง่ายต่อการติดตั้งและบำรุงรักษา และลดความขัดแย้งของสายหรือเส้นใยที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของระบบ การสกัดเสียง: ตู้แร็คมีลักษณะที่ช่วยลดเสียงรบกวนจากอุปกรณ์เครือข่าย ทำให้ง่ายต่อการทำงานและสร้างสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบขึ้น การจัดเก็บแบบเป็นระเบียบ: ตู้แร็คช่วยให้ง่ายต่อการจัดเก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เซิร์ฟเวอร์, สวิตช์, รูเตอร์ และอุปกรณ์เครือข่ายอื่น ๆ ในตำแหน่งที่เหมาะสม การเข้าถึงและบำรุงรักษา: ตู้แร็คมีประตูหน้าและด้านหลังที่สะดวกต่อการเข้าถึงและบำรุงรักษาอุปกรณ์ นอกจากนี้ยังช่วยให้ง่ายต่อการเข้าถึงสายเคเบิลและการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็ว ความยืดหยุ่น: ตู้แร็คมีความยืดหยุ่นที่สูง โดยสามารถเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงโครงสร้างเพื่อให้เหมาะสมกับอุปกรณ์เครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ในอนาคตได้ การรองรับและขยายขนาด: ตู้แร็คช่วยในการรองรับและขยายขนาดของอุปกรณ์เครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ ทำให้ง่ายต่อการเพิ่มอุปกรณ์เพิ่มเติมหรือขยายความจุในอนาคต การจัดการไร้สาย: ตู้แร็คสามารถให้ความรอบรู้ในการจัดการอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย เช่น การจัดการระบบไวไฟ (Wi-Fi) […]

การระบายอากาศของ Server Network

การระบายอากาศของ Server Network เป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆ และสำคัญต่อ การใช้ ตู้ Rack Server ทีมีคุณภาพมากที่สุด ช่วยระบายอากาศได้ดี การระบายความร้อนในระบบเครือข่ายเซิร์ฟเวอร์เป็นสิ่งสำคัญเพื่อรักษาประสิทธิภาพและป้องกันการเกิดความเสียหายในอุปกรณ์ นี่คือหลักการและวิธีการระบายความร้อนในระบบเครือข่ายเซิร์ฟเวอร์: ตั้งตำแหน่งให้ถูกต้อง: วางเซิร์ฟเวอร์ในตู้แร็คหรืออุปกรณ์เก็บเข็มขัดที่มีระบบระบายความร้อนอย่างเหมาะสม ตั้งให้มีพื้นที่ว่างรอบ ๆ เซิร์ฟเวอร์เพื่อให้ได้การไหลของอากาศที่เพียงพอ. ใช้ระบบระบายความร้อนในตู้แร็ค: ตู้แร็คพิเศษที่มาพร้อมกับพื้นผิวที่ช่วยระบายความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ เช่นพื้นผิวช่วยเปลี่ยนความร้อนเป็นอากาศเย็น เครื่องทำความร้อน พัดลมหรือระบบระบายความร้อนส่วนเสริมอื่น ๆ ที่สามารถติดตั้งในตู้แร็คได้. ใช้พื้นผิวที่มีความต่ำกว่าอุณหภูมิห้อง: ใช้พื้นผิวในตู้แร็คที่มีความหนาแน่นต่ำ เช่น โลหะที่สามารถส่งความร้อนได้ดีกว่าวัสดุอื่น ๆ เพื่อช่วยในกระบวนการระบายความร้อน. ใช้พัดลม: ติดตั้งพัดลมในตู้แร็คเพื่อสร้างการไหลของอากาศ เพิ่มการระบายความร้อน และลดอุณหภูมิภายในตู้แร็ค. ตรวจสอบการระบายความร้อน: ตรวจสอบและทำความสะอาดระบบระบายความร้อนอย่างสม่ำเสมอ เช่น พื้นผิวหน้าของเซิร์ฟเวอร์ พัดลม และระบบระบายความร้อนอื่น ๆ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด. จัดการสายสัญญาณ: ใช้การจัดการสายสัญญาณที่ดีเพื่อลดจำนวนสายที่ต้องเดินผ่านเซิร์ฟเวอร์ นอกจากนี้ยังช่วยให้การระบายความร้อนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ. ความร้อนส่วนบนและส่วนล่าง: จัดแยกอุปกรณ์ที่อาจมีอุณหภูมิสูงจากอุปกรณ์ที่อุณหภูมิต่ำกว่า เพื่อลดความร้อนที่ส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์ทั้งหมด. มีระบบตรวจจับความร้อน: ติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิภายในตู้แร็ค เพื่อตรวจจับและแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิเกินขีดจำกัดที่กำหนดไว้. ตรวจสอบความร้อนอย่างสม่ำเสมอ: ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลอุณหภูมิภายในตู้แร็คเพื่อตรวจสอบการทำงานของระบบระบายความร้อน. วางแผนการติดตั้งระบบ: […]

10 ตู้แร็ค ที่ดีที่สุด

10 ตู้แร็ค ที่ดีที่สุด แน่นอนที่สุด ว่าตู้แร็คทีดีสุด คือ rackwell.com แน่นอน เพราะมีคุณภาพสูงราคาถูก สนใจติดต่อ 02-106-6808 LINE ID : @RACKTHAI การเลือกตู้แร็คที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับความต้องการและงบประมาณของคุณ นี่คือ 10 ตู้แร็คที่ได้รับความนิยมและความเชื่อถือสูง: Gator Cases GR Series: ตู้แร็คที่มีความทนทานและมีราคาที่คุ้มค่า. SKB Roto Shockmount Rack: ตู้แร็คที่มีระบบช็อคมาวนความนิยมสูง เพื่อป้องกันการสั่นสะเทือนและความเคลื่อนไหวที่ไม่พึงประสงค์. Middle Atlantic AXS Series: ตู้แร็คที่มีคุณภาพสูงและมีความยืดหยุ่นในการตั้งค่าและการเปลี่ยนแปลง. Odyssey FR Series: ตู้แร็คที่มีความแข็งแรงและมีความยืดหยุ่นในการปรับแต่งตามความต้องการ. Penn Elcom R6400 Series: ตู้แร็คที่มีการออกแบบที่ใช้งานง่ายและมีความทนทาน. Raxxess ER Series: ตู้แร็คที่มีความทนทานและมีการจัดระเบียบอุปกรณ์อย่างดี. Hammond RAS Series: ตู้แร็คที่มีความคงทนและสามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมทุกรูปแบบ. Rittal TS IT […]