Tag Archives: server

การขนส่งตู้ RACK ในกรุงเทพ หรือต่างจังหวัด ราคาแพงไหม

เนื่องจาก ตู้ RACK เป็นสินค้าทีมีขนาดใหญ่ และมีน้ำหนักค่อนข้างมาก ในการขนส่งจึงต้องใช้รถ และ การวัดขนาดของตู้ RACK ให้เหมาะสมกับรถขนส่ง ก็มีความสำคัญมาก เพราะ ถ้าเป็นตู้ RACK แบบ CLOSE RACK อาจมีความสูงถึง 2 เมตร กว่า และมีน้ำหนักมากกว่า 100 กิโล ถ้าไม่ได้เตรียมคนยกช่วยในการ ขนส่งตู้ RACK อาจจะไม่สามารถจัดส่งได้ โดยรถที่เหมาะกับการขนส่งตู้ RACK จะต้องเป็นรถ ระดับ รถกะบะ หรือ รถ 6 ล้อ 10 ล้่อ เลยทีเดียวไม่สามารถ ยกขั้นรถเก๋ง หรือ รถมอเตอร์ไซต์ได้ ยกเว้นตู้ RACK ประเภท WALL RACK อาจจะสามารถขนส่งด้วยรถเก๋งเล็กได้ เพราะมีขนาดทีไม่ใหญ่มาก และน้ำหนักไม่มาก และถ้าซื้อเฉพาะอุปกรณ์ บางอย่างก็สามารถ ขนส่งโดยรถมอเตอร์ไซต์ได้เช่นกัน โดยการขนส่งตู้…
อ่านต่อ

ข้อดี ข้อเสีย ตู้ server rack

ตู้?server rack ข้อดี คือระบายความร้อนได้ดีกว่า ตุ้แบบ close rack เพราะ ประตู้บานหน้า และ ประตูบานหลัง มีการเจาะรูรังผึ้ง เพื่อทำการระบายความร้อน ทำให้มีราคาแพงกว่า แต่ วัสดุทำตู้ยังเป็นเหล็ก ทำให้ยังระบายความร้อนไม่เท่าตู้แบบ curve rack ทีทำได้ดีที่สุด   Post Views: 812
อ่านต่อ

+