Tag Archives: ขนส่ง

การขนส่งตู้ RACK ในกรุงเทพ หรือต่างจังหวัด ราคาแพงไหม

เนื่องจาก ตู้ RACK เป็นสินค้าทีมีขนาดใหญ่ และมีน้ำหนักค่อนข้างมาก ในการขนส่งจึงต้องใช้รถ และ การวัดขนาดของตู้ RACK ให้เหมาะสมกับรถขนส่ง ก็มีความสำคัญมาก เพราะ ถ้าเป็นตู้ RACK แบบ CLOSE RACK อาจมีความสูงถึง 2 เมตร กว่า และมีน้ำหนักมากกว่า 100 กิโล ถ้าไม่ได้เตรียมคนยกช่วยในการ ขนส่งตู้ RACK อาจจะไม่สามารถจัดส่งได้ โดยรถที่เหมาะกับการขนส่งตู้ RACK จะต้องเป็นรถ ระดับ รถกะบะ หรือ รถ 6 ล้อ 10 ล้่อ เลยทีเดียวไม่สามารถ ยกขั้นรถเก๋ง หรือ รถมอเตอร์ไซต์ได้ ยกเว้นตู้ RACK ประเภท WALL RACK อาจจะสามารถขนส่งด้วยรถเก๋งเล็กได้ เพราะมีขนาดทีไม่ใหญ่มาก และน้ำหนักไม่มาก และถ้าซื้อเฉพาะอุปกรณ์ บางอย่างก็สามารถ ขนส่งโดยรถมอเตอร์ไซต์ได้เช่นกัน โดยการขนส่งตู้…
อ่านต่อ

+