การคำนวนขนาดตู้ RACK ที่เหมาะสม

สิ่งที่ต้องคำนึงเวลาเลือกซื้อตู้ RACK คือ ขนาด กว้าง ยาว สุง ของอุปกรณ์ที่จะใส่ในตู้แร็ค

ตัวอย่างเช่น

COMPUTER ขนาด หน้ากว้าง 45 CM ลึก 80CM สูง 10cm

HUB?ขนาด หน้ากว้าง 45 CM ลึก 30CM สูง 10cm

แนะนำให้ดูในอุปกรณ์ ทีกว้างที่สุดเพื่อวัดสั่งซื้อขนาดตู้แร็ค เช่น COMPUTER กว้างสุด 45cm ก็สามารรถใช้ตู้แร็ค ขนาด 60cm ได้

ส่วนความลึกของตู้แร็คก็เช่นกัน สามารรถดูได้จากความลึกที่สุดของตู้แร็ค ให้ดูอุปกรณ์ที่ลึกที่สุด แบบตัวอย่างคือ 80cm ท่านต้องซื้อขนาดตู้ RACK ลึก 100cm ขึ้นไปค่ะ

ความสูงของตู้ rack สามารถนำความสูงของอุปกรณ์ทุกชิ้นรวมกัน เพื่อหาขนาดที่เหมาะสมได้เลยค่ะ

Comments are closed.

+