Category Archives: ตู้แร็ค Open Rack

ตู้แร็ค Open Rack

ตู้ open rack ประโยชน์และการใช้งาน

ตู้ open rack ประโยชน์และการใช้งาน เป็นตู้แบบสองเสา ตู้ RACK แบบ OPEN RACK เป็นตู้ RACK แบบเปิด มีขนาดเบา และ มีราคาประหยัด ข้อดีข้อ ตู้ RACK แบบนี้ คือ มีราคาถูกกว่า ตู้แร็คประเภทอื่น มีน้ำหนักเบา และ ระบายอากาศในตู้แร็คได้ดี ข้อจำกัดข้อตู้ RACK แบบ OPEN RACK คือ ในแต่ละขั้น สามารถวางอุปกรณ์ได้น้ำหนักจำกัด เพราะมีเสาตู้แร็แค่สองเสา ทำให้มีความทนทานสู้ตู้ RACK ประเภทอื่นได้ไม่ดีเท่า ตู้ open rack ประโยชน์และการใช้งาน เทียบกับ ตู้แร็คประเภท อื่นแล้วไม่ว่าจะเป็น Close rack , Server Rack , Curve Rack , Wall […]