Tag Archives: ทำความรู้จักกับ ตู้แร็ค

ทำความรู้จักกับ ตู้แร็ค

ทำความรู้จักกับ ตู้แร็ค ตู้แร็คหรือ “Rack” ในคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศคือโครงสร้างหรือตัวเฟรมเวิร์กที่ใช้ในการจัดเรียงและติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบแน่นๆ ที่สำคัญสำหรับการให้บริการและบริหารจัดการเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กรหรือศูนย์ข้อมูล ตู้แร็คมักถูกใช้ในสภาพแวดล้อมที่ต้องการการจัดระเบียบและการรักษาความเรียบร้อยของอุปกรณ์เน็ตเวิร์ก เซิร์ฟเวอร์ สายสื่อสาร และอุปกรณ์เครื่องมืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ นี่คือบางคุณสมบัติและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับตู้แร็ค: ขนาดและมิติ: ตู้แร็คมีขนาดและมิติที่คงที่ตายตัว เพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้งในพื้นที่ที่มีพื้นที่จำกัด ขนาดมาตรฐานของตู้แร็คในหน่วย “ยู” (U) ซึ่งมีความสูงประมาณ 1.75 นิ้ว (4.45 เซนติเมตร) แต่ตัวตู้แร็คสามารถมีความสูงต่างๆ ได้ตามความต้องการของอุปกรณ์. การระบายความร้อน: ตู้แร็คมักมีระบบระบายความร้อนเพื่อรักษาอุปกรณ์ที่อยู่ข้างในในสภาวะอุณหภูมิที่เหมาะสม ส่วนใหญ่จะมีพระเก็งลมและพระเก็งความชื้นเพื่อควบคุมสภาพแวดล้อมภายใน. การจัดเรียง: ตู้แร็คมีช่องว่างหลายชั้นที่ใช้ในการจัดเรียงและติดตั้งอุปกรณ์ เช่น เซิร์ฟเวอร์ สวิตช์ รูเตอร์ และอุปกรณ์เครื่องมืออื่นๆ โดยใช้แผงลายพิเศษที่เรียกว่า “แร็คมาว์ท” (rack-mount) เพื่อให้อุปกรณ์ต่างๆ สามารถติดตั้งลงในตู้แร็คได้อย่างเรียบร้อยและปลอดภัย. การจัดสาย: ตู้แร็คมีระบบการจัดสายที่ช่วยให้การเชื่อมต่อและการเดินสายเคเบิลออกแบบให้เรียบร้อยและสะดวกต่อการบริหารจัดการ. การรักษาความปลอดภัย: ตู้แร็คมักมีระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการเข้าถึงไม่ชอบด้วยรหัสผ่านหรือระบบการตรวจจับการเข้าถึง. การจัดการพลานต์: บางตู้แร็คมาพร้อมกับระบบจัดการพลานต์ที่ช่วยในการควบคุมและดูแลอุปกรณ์ในตู้แร็ค รวมถึงการสำรองข้อมูลและการตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์. ความยืดหยุ่น: ตู้แร็คมักมีการออกแบบให้เป็นแบบยืดหยุ่นเพื่อให้สามารถเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ได้ง่ายๆ เมื่อความต้องการเพิ่มขึ้น. การเชื่อมต่อ: ตู้แร็คมีช่องต่อเชื่อมต่อสำหรับเครื่องมือเข้าระบบไฟฟ้าและเครือข่าย เพื่อให้อุปกรณ์สามารถทำงานร่วมกันในระบบเครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต. การใช้งานตู้แร็คมากขึ้นเป็นสิ่งที่สำคัญในศูนย์ข้อมูล ศูนย์ข้อมูลคือสถานที่ที่ต้องการการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของข้อมูลและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ […]